Where I'd rather be

Scandinavia Vibes


Efter att ha varit i Norge (Geiranger) den här sommaren har jag ständigt planerat att åka tillbaka. Jag vill så gärna åka längre norrut, till de ännu högre bergen. Det är något specifikt med Norges natur som gör att jag vill stanna där. Jag har många gånger tänkt på att jag vill flytta ifrån Sverige någon gång. Däremot har finalisterna alltid varit Spanien eller Schweiz, då jag alltid älskat berg. Nu har dock Norge fångat mitt hjärta på ett sätt jag absolut inte trodde. Jag skulle verkligen kunnat tänka mig att flytta dit.

Norge har så många otroligt vackra platser och jag vill besöka dem alla. Är det inte märkligt ändå att Norge är några timmar med bil ifrån de flesta städer i Sverige och så många svenskar har aldrig ens sätt Norges unika natur? Norge har miljontals turister årligen, däremot svenskarna som är närmast Norge tar sig hellre till Spanien.

Har ni någon plats ni hellre vill bo på än Sverige?

//

After being in Norway (Geiranger) this summer, I have always planned to go back. I would love to go further north, to the even higher mountains. There is something special about Norway's nature that makes me want to stay there. I have often thought that I want to move away from Sweden sometime. However, the finalists have always been Spain or Switzerland, as I have always loved mountains. Now, however, Norway has captured my heart in a way I absolutely did not believe. I would really like to move there.

Norway has so many incredibly beautiful places and I want to visit them all. Isn't it strange though that Norway is a few hours by car from most cities in Sweden and so many Swedes have never been in Norway's unique nature? Norway has millions of tourists annually, whereas the Swedes who are closest to Norway prefer to go to Spain instead.

Do you have a place you would rather live in than Sweden?


#bestofnouw 

Likes