Summary & Guide - Milan

Contains affiliate links

Nights in Milan


Milan T-shirt // White body // Coat
Betallänkar - Adlinks

När vi reste till Milano blev det en weekendresa, då det kändes som att det skulle vara tillräckligt med tid. Däremot visade det sig att jag verkligen älskade den staden och mer tid skulle vara super. När vi var där var det kallt, regnigt och dimmigt mestadels av tiden vilket gjorde att resan blev lite sämre än tänkt. Men trots vädret måste jag säga att jag och Christian älskade verkligen den fina arkitekturen, maten och vårt hotell var fantastiskt fint. Många på Instagram har frågat mig om vilket hotell vi bodde på och hotellet heter Glamour Apartments och en finare utsikt i Milano kan man inte hitta.


Andra saker vi gjorde var att utforska katedralen, både inne och uppe på. Den är så otroligt fin och det är svårt att förstå hur stor den faktiskt är. Man känner sig så himla liten när man kliver in genom portarna. Jag älskar att utforska nya platser och läsa om historian kring platsen. Att veta att en plats eller byggnad är flera hundra år och att man går på en plats där människor gått under en så lång tid är för mig helt ofattbart!

En dag bestämde vi oss för att promenera hela vägen från vårt hotell till Navigli, alltså Milans kanal. Alla kanske inte tänker på kanaler när de tänker på Milan, men 30-40 min promenad från Katedralen finns en otroligt vacker kanal med belysning och massvis av marknader och restauranger. Det är så himla vackert. Tyvärr tog jag och Christian inga bilder där, då det var alldeles för mörkt och dimmigt den dagen, men nästa gång.. 

//

When we traveled to Milan it was a weekend trip, because it felt like there would be enough time. However, it turned out that I really loved that city and more time would be great. When we were there though it was cold, rainy and foggy most of the time which made the experience a little worse than imagined. But despite the weather, I have to say that Christian and I really loved everything about Milan, especially the nice architecture, the food and our hotel was amazingly nice. Many at Instagram have asked me about which hotel we stayed at and the hotel is called Glamour Apartments and a nicer view in Milan can't be found.

Other things we did were exploring the cathedral, both inside and out. It's so incredibly nice and it's hard to understand how big it actually is. You feel so small when you walk through the gates. I love to explore new places and read about the story around a place. Knowing that a place or building is hundreds of years old and going to a place where people have been going for such a long time is completely unthinkable to me!

One day we decided to walk all the way from our hotel to Navigli, the Milan canal. Everyone may not think of canals when they think of Milan, but a 30-40 min walk from the Cathedral there is an incredibly beautiful canal with lighting and lots of markets and restaurants. It is so heavenly beautiful. Unfortunately, Christian and I did not take pictures there, as it was far too dark and foggy that day, but next time ..
Likes