Summary & Guide - Cappadocia

The land of the Air balloons


Att åka till Kappadokien, Turkiet har sedan ett år tillbaka varit någonting jag verkligen velat göra. Jag såg en bild på ökenlandskapet med de hundratals luftballongerna i luften på Instagram någon gång och sökte snabbt upp vart och hur man tog sig dit. Efter det tänkte jag på det länge och tillslut en kväll helt oplanerat bokade jag ett hotell tillsammans med Christian. Det visade sig vara ett av de bästa besluten jag tagit, för den resan var mer än underbar och den blev bättre änvad jag någonsin hade kunnat tänka mig.

Hotellet vi stannade på hette Museum Hotel och är ett av Turkiets bästa hotell med flera priser och jag kan verkligen förstå varför. Det var definitivt det bästa hotellet jag någonsin bott på och jag känner mig så lyckligt lottad att jag fick chansen att samarbeta med ett så fint hotell. Jag har bott på ett flertal väldigt fina hotell, men Museum hade något speciellt. Maten, servicen, poolen och utsikten gjorde att hotellet får en 10/10.

Varför många åker till Kappadokien är för ju för de hundratals luftballongerna som pryder himlen varje dag. Den vanligaste frågan som ställs är faktiskt om luftballongerna lyfter varje dag och svaret är ja. Så länge vädret tillåter, så åker ballongerna varje dag på samma ställe. När vi var där blev det aldrig inställt, men dagen innan vi hade varit där hade det varit inställt i 2 dagar, pga regn. Vi var där i slutet av Mars/början av April över påsken.

Saker att göra i Kappadokien är många och det kan variera från att åka i en luftballong som går att beställa över Internet, man kan även rida på häst, kamel eller besöka några av marknaderna samt besöka det kända slottet Uchisar Castle.

När jag var där hann jag tyvärr varken rida kamel eller häst, men vi såg när andra gjorde det och även det går att boka över Internet för en billig peng.

//

Going to Cappadocia, Turkey has been something I really wanted to do since a year ago. I saw a picture of the desert landscape with the hundreds of balloons in the air on Instagram and I quickly looked up where and how to get there. I thought about it for a long time then one evening completely unplanned, I booked a hotel with Christian. It turned out to be one of the best decisions I've ever made, because that trip was more than wonderful and it got better than I could ever imagine. 

The hotel we stayed at was Museum Hotel and it's one of Turkey's best hotels with several awards and I really can understand why. It was definitely the best hotel I ever stayed at and I feel so lucky that I had the chance to work with such a nice hotel. I have stayed at a number of very nice hotels, but the Museum had something really special. The food, the service, the pool and the view made the hotel a 10/10. 

Why so many people go to Cappadocia is because of the hundreds of balloons that adorn the sky every day. The most common question is actually if the balloons are up in the sky every day and the answer is yes. As long as the weather permits, the balloons lift to sky at the same place every dawn and dusk. When we were there it was never canceled, but the day before we had been there it had been canceled for 2 days due to rain. We were there at the end of March / early April over Easter. 

Things to do in Cappadocia are many and it can range from going up in the sky with an hot air balloon that can be booked over the Internet, horse riding, camel or visiting some of the markets as well as visiting the famous Uchisar Castle. 

When I was there he unfortunately did not ride camel or horse, but we saw when others did it and even it is possible to book over the internet.


Likes