New Years resolutions and goals for 2019

Mew Year

Dreams and goals


Snart är det nytt år och det är så många saker som jag vill göra! Så många resor, planer och annat kul som bara väntar. Jag ser verkligen framemot det nya året eftersom det kommer att vara det första året som jag verkligen kan jobba med mina sociala medier på heltid. Däremot känner jag att det är viktigt att man har mål och drömmar som man jobbar emot, annars blir det lätt hänt att man bara sitter och inte gör någonting. Därför tycker jag att man borde skriva en lista på små och stora mål som man vill uppleva eller sträva emot under det nya året. På det sättet slutar man aldrig drömma. Det här är några punkter som jag vill jobba för under 2019.

1. Hålla igång ett kontinuerligt uppdaterade på min blogg och Instagram .

2. Starta en Youtubekanal.

3. Vara mindre stressad.

4. Njut mer av livet.

5. Åk på massor av resor, hehe. Bland annat resa till Maldiverna, Amsterdam, och åk på Roadtrip i sommar.


//


Soon it's a new year and there are so many things I want to do! So many trips, plans and other fun things that are just waiting. I am really looking forward to the new year because it will be the first year that I can really work with my social media full time. However, I feel it is important to have goals and dreams that you work against, otherwise it will easily be happen that you just sit and do nothing. Therefore, I think that you should also write a list of small or big goals that you wants to experience during the new year. In this way you'll never stop dreaming. These are some points that I want to work for in 2019.

1. Keep up-to-date on my blog and Instagram .

2. Start a Youtube channel.

3. Be less stressed.

4. Enjoy life more.

5. Go on lots of trips, hehe. Some of the trips are: travel to the Maldives, Amsterdam, and go on Roadtrip this summer.Likes