I'm Now 25

Paradise


Kan inte förstå hur jag nu är 25 år! Jag fyllde 25 nu i söndags och det är helt ofattbart haha. Jag har alltid sett 25 åringar i ett visst ljus. En person som har fått livet i rätt riktning och lyckats skapa ett bra liv. Helt plötsligt är jag 25 år och målen jag hade för mig själv är inte helt uppnådda. Det blir lite bittersött, eftersom jag alltid har tänkt att jag skulle ha nått de målen tills denna åldern. Men jag antar att jag får försöka nå de till 26 års ålder istället!

//

Can't understand how I'm now 25! I turned 25 this Sunday and it's absolutely crazy haha. I have always seen 25 year olds in a certain light. A person who has got life in the right direction and managed to create a good life. All of a sudden, I am 25 years old and the goals I had for myself are not completely achieved. It gets a little bit bittersweet, because I always thought that I would have reached those goals until this age. But I guess I can try to reach them to the age of 26 instead!

Likes