Arc de Triomphe

Seeing the city from above

Greater than you think


The first time I saw Arc de Triomphe, I was stunned of how big it really was. Of course, that's what you think when you see the Eiffel tower as well. In my mind the Arc de Triomphe would be around 20 metres tall, but that's not the case, it's actually 50 metres tall and that is quite big, or really big. And even though I've seen the monument a couple of times, I'm still surprised of how big it really is. The view is amazing though, you can see all over Paris, and even the Eiffel Tower is visable from above. One time when Christian and I were walking up the narrow stairs inside the monument and we got stuck behind some really slow people and couldn't get past them, so we had to walk really slowly up the 50 metres tall building, it was a nightmare.. haha, but the view was worth it though.


Första gången jag såg Triumfbågen var jag överraskad av hur stor det var. Det är självklart det man tänker när man ser Eiffeltornet också. Men i mina tankar skulle Triumfbågen vara ca 20 meter hög, men det är inte fallet såklart, det är faktiskt 50 meter högt och det är ganska stort, eller det är riktigt stort. Och även om jag har sett monumentet ett par gånger, är jag fortfarande förvånad över hur stor det är. Utsikten är fantastisk och man kan se hela Paris, och även Eiffeltornet ser man. En gång då Christian och jag gick uppför de smala trapporna inuti monumentet så fastnade vi bakom några riktigt långsamma människor och kunde inte komma förbi dem, så vi var tvungna att gå väldigt långsamt upp för den 50 meter höga byggnaden, det var seriöst en mardröm. haha, men vyn var värt det men.Likes