Bilder från min mobil + Förhandsvisning med Nouw + P4

Contains affiliate links

Shoes // Sweater // Coat

Igår var jag på förhandsvisningen av Unga Kvinnor tillsammans med Nouw. i Göteborg Jag visste att filmen skulle vara bra, men herregud vad underbar den var. Den var otroligt fin, verkligen. Älskade den! Jag åkte dit med min kompis Amanda och vi hade det jättebra.

Som vi alla vet har Nouw legat nere, vilket har gjort att jag inte har kunnat publicera några blogginlägg. Däremot har jag flera sparade, så att det kommer publiceras några stycken de närmaste dagarna. De kommer endast att hamna lite efter, men jag antar att det har blivit så för de flesta här.

Idag ska faktiskt bli en väldigt spännande dag, jag ska prata om transsexualitet på P4 kl 14:40 idag. Ska bli så roligt och viktigt. Ju mer man talar om transsexualitet desto mer öppet blir klimatet kring frågan. Jag kommer att tala så mycket det krävs, tills alla känner att transsexualitet inte längre är något konstigt. Detta kommer antagligen ta hela livet, tyvärr, vi har fortfarande en lång bit kvar.

//

Yesterday I was at the preview of Little Women together with Nouw. in Gothenburg I knew the movie would be good, but my god what wonderful it was. It was incredibly beautiful, really. Loved it! I went there with my friend Amanda and we had a great time.

As we all know, Nouw has been down, which has meant that I have not been able to publish any blog posts. However, I have several saved, so there will be a few published in the next few days. They will only end up a bit behind, but I guess it's like that for most of us here.

Today is actually going to be a very exciting day, I will talk about transsexuality on P4 at 14:40 today. It's both fun and important. The more you talk about transsexuality, the more open the climate around the issue becomes. I will speak as much as it takes, until everyone feels that transsexuality is no longer something strange. This will probably take a lifetime, unfortunately, we still have a long way to go.


Likes