What NOT to say to someone who is transgender


Hej allihopa! Hoppas att alla har haft en superbra dag än så länge, det har jag haft! Efter att jag kom ut som transsexuell för 1 månad sedan har jag fått så otroligt många kommentarer och frågor. Många har jag fått i privata meddelanden eller när jag ber er att ställa frågor som ni kanske har. När jag som person ber personer att ställa frågor är ju såklart alla frågor välkomna och ingen fråga är för dum, det handlar ju om kunskap. Däremot kan vissa frågor eller kommentarer dyka upp i andra sammanhang. Kanske ifall jag träffar någon ny eller bara helt random när jag öppnar Instagram.

Vad som är viktigt att tänka på är att bara för att någon är transsexuell betyder det inte att man kan fråga vadsomhelst, så länge personen inte sagt att det är okej. Innan du ställer en fråga är det viktigt att du frågar dig själv "Hade jag kunnat ställa denna till vem som helst?" eller "Hade jag tyckt att det var okej ifall en random person på bussen frågade mig detta?". Transpersoner är personer, och man ställer inte vad som helst, till vem som helst så länge personen inte har godkänt det sedan innan.

Jag spelade faktiskt in en video om detta, men har inte publicerat den ännu så tänkte att jag ville dela med mig av detta innan den kommer upp.

Här kommer några kommentarer och frågor som du aldrig ska ställa till en transperson.

"Men wow, men du är ju så vacker"

Det är inte en komplimang när man sätter "men" framför. Det är som att säga att jag är vacker TROTS att jag är trans, vilket betyder att personen i fråga menar att man inte är vacker för att man är transsexuell. Alla är vackra.

"Omg, du ser verkligen ut som en tjej"

Jo med tanke på att jag är en tjej, så är det ju rätt självklart. Transtjejer är tjejer, så det är ju självklart att jag ser ut som en tjej.

"Du ser verkligen inte ut som trans"

Får jag fråga hur någon som är trans ser ut då? Jag är en tjej, transtjejer är tejer och vi ser ut som tjejer. Sluta säga att transtejer inte ser ut som tjejer eller att de är fula, för att alla är vackra och att insinuera att vi är fulare än cis personer är transfobiskt.

"Har du gjort könskorringering?"

Varför bryr sig människor så mycket om vad jag har mellan mina ben? Tänk om vi alla gick runt och ställde de frågorna till varandra. Creepy samhälle?

"Hur har du sex?"

Tänk ifall en gubbe ställde denna fråga till dig, creepy va? Japp, precis. När du ställer den frågan är du den gubben. Så sjukt många som ställer denna till mig och om du har gått i skolan och haft sex och samlevnad, s¨vet du hur det går till. Varför frågar du mig?

"Är din partner bi eller homosexuell?"

Detta är den fråga jag tar mest illa upp av. Jag är 100 % en tjej. Varför skulle min kille vara något annat än heterosexuell? Fruktansvärt transfobisk fråga.


Var inte rädda för att dela eller visa människor ni känner. Viktigt att fler personer får kunskap kring ämnet så att vi kan minska fördomarna.


//

Hello everyone! Hope everyone has had a great day so far, I have! Since I came out as transgender 1 month ago, I have received so many comments and questions. Many I have received in private messages or when I ask you to ask questions you may have. Of course, when I as a person ask people to ask questions, all questions are welcomed and no question is too stupid, it is about knowledge. However, some questions or comments may arise in other contexts. Maybe if I meet someone new or just completely random when I open Instagram.

What is important to keep in mind is that just because someone is transgender does not mean that you can ask whatever you think about, as long as the person explicitly says that it is okay. Before you ask a question, it is important to ask yourself "Could I have asked this to anyone?" or "would I think it was okay if a random person on the bus asked me this?". Transgender people are people, and you do not ask anything, to anyone as long as the person has approved it before.

I actually recorded a video about this, but haven't published it yet so I thought I wanted to share this before it comes up.

Here are some comments and questions you should never ask a trans person.

"But wow, but you are so beautiful"

It is not a compliment when you put "but" in front of the sententce. It is like saying that I am beautiful IN SPITE of that I am trans, which means that the person in question means that you are not beautiful if you are transgender Everyone is beautiful.

"Omg, you really look like a girl"

Well, given that I'm a girl, it's pretty obvious. Don't really understand how to say that. Trans girls are girls, so it goes without saying that I look like a girl.

"You really don't look like trans"

May I ask how someone who is trans looks then? I am a girl, trans girls are girls and we look like girls. Stop saying that trans girls don't look like girls or that they are ugly, because everyone is beautiful and insinuating that we are uglier than cis people is transphobic.

"Have you done your gender reassignment surgery?"

Why do people care so much about what I have between my legs? Imagine if we all went around and asked those questions to each other. Creepy society much?

"How do you have sex?"

What if an old man asked you this question, creepy huh? Yeah, right. When you ask that question, you are that old man. So many people ask this to me and if you have gone to school and had sex education, you know how it goes. Why are you asking me?

"Is your partner bi or gay?"

This is the question I am most ill-advised about. I'm 100% a girl. Why would my guy be anything but heterosexual? Such a transphobic question.


  • Trans

Likes

Comments

Sandrabergmanfit
Sandrabergmanfit,
Asso folk tänker inte ibland... 🙄
nouw.com/sandrabergmanfit
Lillymihlte
Lillymihlte,
Helt rätt, så otrolgit glad över att du tar upp detta! <3 All cred till dig vännen, som du behövs!
nouw.com/lillymihlte
Caro
,

Håller helt med.... förutom det där med om att man bara kan vara hetero eftersom bisexuella män ju gillar kvinnor också. Det är ju det bisexualitet betyder xD