My Transition

Jag har ibland svårt att förstå hur långt jag faktiskt har kommit.

Det kan vara lätt att tro att jag ständigt tänker på min transformation och tittar tillbaka på hur mitt liv var tidigare, eftersom jag uppdaterar mina sociala medier om livet som transperson. Det är däremot inte sant. Visst, jag uppdaterar mina sociala medier om hur livet är som transperson, och jag försöker sprida kunskap kring transsexualitet. Jag glömmer dock bort ibland att jag inte föddes som alla andra, det är så lätt att göra.

Jag vill dock inte glömma, hur konstigt det än låter. Resan gjorde mig till den jag är idag, och jag är starkare på grund av det. Det låter riktigt töntigt att säga så, men det är sanningen. Jag hade aldrig valt bort mitt liv, för ens erfarenheter är det som just gör dig till dig, och jag gillar den jag är.

//

I sometimes forget how far I have've actually come

It can be easy to think that I'm constantly thinking about my transformation and looking back on how my life was before, as I update my social media's frequently about life as a trans person. However, that is not true. Sure, I update my social media on what life is like as a transgender person, and I try to spread knowledge about transsexuality. However, I sometimes forget that I was not born like everyone else, it's actually very easy to do.

However, I don't want to forget, no matter how strange it sounds. The journey made me to who I am today, and I'm stronger because of it. It sounds really silly to say, but it's the truth. I wouldn't chose another life, because your experiences are what makes you you, and I like who I am.

I like me

Gillar